Kolkja Lasteaed-Põhikool

ÜLDOSA

AINEVALDKOND "KEEL JA KIRJANDUS"
VENE KEEL 1. KLASS
VENE KEEL 2. KLASS
VENE KEEL 3. KLASS
VENE KEEL 4. KLASS
VENE KEEL 5. KLASS
VENE KEEL 6. KLASS
VENE KEEL 7. KLASS
VENE KEEL 8. KLASS
VENE KEEL 9. KLASS
KIRJANDUS 5. KLASS
KIRJANDUS 6. KLASS
KIRJANDUS 7. KLASS
KIRJANDUS 8. KLASS
KIRJANDUS 9. KLASS

 

AINEVALDKOND "VÕÕRKEELED"
EESTI KEEL 1. KLASS
EESTI KEEL 2. KLASS
EESTI KEEL 3. KLASS
EESTI KEEL 4. KLASS
EESTI KEEL 5. KLASS
EESTI KEEL 6. KLASS
EESTI KEEL 7. KLASS
EESTI KEEL 8. KLASS
EESTI KEEL 9. KLASS
INGLISE KEEL 3. KLASS
INGLISE KEEL 4. KLASS
INGLISE KEEL 5. KLASS
INGLISE KEEL 6. KLASS
INGLISE KEEL 7. KLASS
INGLISE KEEL 8. KLASS
INGLISE KEEL 9. KLASS

 

AINEVALDKOND "MATEMAATIKA"
MATEMAATIKA 1. KLASS
MATEMAATIKA 2. KLASS
MATEMAATIKA 3. KLASS
MATEMAATIKA 4. KLASS
MATEMAATIKA 5. KLASS
MATEMAATIKA 6. KLASS
MATEMAATIKA 7. KLASS
MATEMAATIKA 8. KLASS
MATEMAATIKA 9. KLASS


AINEVALDKOND "LOODUSAINED"
LOODUSÕPETUS 1. KLASS
LOODUSÕPETUS 2. KLASS
LOODUSÕPETUS 3. KLASS
LOODUSÕPETUS 4. KLASS
LOODUSÕPETUS 5. KLASS
LOODUSÕPETUS 6. KLASS
LOODUSÕPETUS 7. KLASS
BIOLOOGIA 7. KLASS
BIOLOOGIA 8. KLASS
BIOLOOGIA 9. KLASS
GEOGRAAFIA 7. KLASS
GEOGRAAFIA 8. KLASS
GEOGRAAFIA 9. KLASS
KEEMIA 8. KLASS
KEEMIA 9. KLASS
FÜÜSIKA 8. KLASS
FÜÜSIKA 9. KLASS


AINEVALDKOND "SOTSIAALAINED"
AJALUGU 5. KLASS
AJALUGU 6. KLASS
AJALUGU 7. KLASS
AJALUGU 8. KLASS
AJALUGU 9. KLASS
ÜHISKONNAÕPETUS 6. KLASS
ÜHISKONNAÕPETUS 9. KLASS
INIMESEÕPETUS 2. KLASS
INIMESEÕPETUS 3. KLASS
INIMESEÕPETUS 5. KLASS
INIMESEÕPETUS 6. KLASS
INIMESEÕPETUS 7. KLASS
INIMESEÕPETUS 8. KLASS


AINEVALDKOND "KUNSTIAINED"
KUNST 1. KLASS
KUNST 2. KLASS
KUNST 3. KLASS
KUNST 4. KLASS
KUNST 5. KLASS
KUNST 6. KLASS
KUNST 7. KLASS
KUNST 8. KLASS
KUNST 9. KLASS


AINEVALDKOND "MUUSIKA"
MUUSIKA 1. KLASS
MUUSIKA 2. KLASS
MUUSIKA 3. KLASS
MUUSIKA 4. KLASS
MUUSIKA 5. KLASS
MUUSIKA 6. KLASS
MUUSIKA 7. KLASS
MUUSIKA 8. KLASS
MUUSIKA 9. KLASS


AINEVALDKOND "TEHNOLOOGIA"
TÖÖÕPETUS 1. KLASS
TÖÖÕPETUS 2. KLASS
TÖÖÕPETUS 3. KLASS
TÖÖÕPETUS 4. KLASS
TEHNOLOOGIAÕPETUS 5. KLASS
TEHNOLOOGIAÕPETUS 6. KLASS
TEHNOLOOGIAÕPETUS 7. KLASS
TEHNOLOOGIAÕPETUS 8. KLASS
TEHNOLOOGIAÕPETUS 9. KLASS
KÄSITÖÖ JA KODUNDUS 5. KLASS
KÄSITÖÖ JA KODUNDUS 6. KLASS
KÄSITÖÖ JA KODUNDUS 7. KLASS
KÄSITÖÖ JA KODUNDUS 8. KLASS
KÄSITÖÖ JA KODUNDUS 9. KLASS


AINEVALDKOND "KEHALINE KASVATUS"
KEHALINE KASVATUS 1. KLASS
KEHALINE KASVATUS 2. KLASS
KEHALINE KASVATUS 3. KLASS
KEHALINE KASVATUS 4. KLASS
KEHALINE KASVATUS 5. KLASS
KEHALINE KASVATUS 6. KLASS
KEHALINE KASVATUS 7. KLASS
KEHALINE KASVATUS 8. KLASS
KEHALINE KASVATUS 9. KLASS


KODULUGU 7. KLASS


ARVUTIÕPETUS 5. KLASS