Kolkja Lasteaed-Põhikool

Õppetundide kellaajad:
1. tund  08:00 - 08:45
2. tund  08:55 - 09:40
3. tund  09:50 - 10:35
4. tund  10:55 - 11:40
5. tund  11:50 - 12:35
6. tund  12:45 - 13:30
7. tund  13:40 - 14:25
8. tund  14:35 - 15:20

Vastu võetud 03.07.2019 nr 21

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 3.Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1)eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
2)eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;
3)eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
4)matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
5)valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)– 10. juuni 2020. a;
6)valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 

10.–11. juuni 2020.a.

§ 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

(1) 3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1)eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1)loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

(3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1)eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) –13. mai 2020. a;
2)vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 20. mai 2020. a.

(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1)loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1)I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2)II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3)III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4)IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5)V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

Trimestrid 2019/2020 õppeaastal:

I trimester – 01. september 2019 – 22. november 2019

II trimester – 25. november 2019 – 21. veebruar 2020 

III trimester – 02. märts – 09. juuni 2020