Kolkja Lasteaed-Põhikool

 


18.septembril toimus põnev koolipere koosviibimine. Meile tutvustati, mis on õpilasesindus(ÕE) ja kes sinna kuuluvad.
Kuna õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 6.-9. klasside poolt valitud esindajad, siis meie koolis on aktiivne ÕE Tatjana Lissova juhendamisel. Õpilasesinduse põhieesmärgiks on esindada koolis õpilaste huve, selgitada probleeme ning olla peamiseks vahelüliks õpilase ja teiste kooli huvigruppide (juhtkond, õpetajad, lapsevanemad jt) vahel. Oleme väga põnevil ja avatud uuteks tegemisteks. Meie kool on koht, kus kõik tunneme end füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt turvaliselt iga päev. Selleks, et koolirahu valitseks kogu kooliaasta vältel, allkirjastasime ühisel kokkuleppel enda koolis
Koolirahu lepingu.
Koolirahu tähendab, et
•mitte kedagi ei kiusataks– nii vaimselt kui füüsiliselt, nii igapäevaelus kui veebikeskkondades, nii kooli ajal kui väljaspool kooli!
•mitte keegi ei jääks üksi– koos oleme rohkem!
•iga koolipere liige tunneks end koolikogukonna olulise liikmena– igaühel on midagi, mille poolest on tema eriline ja iga erilisus on hinnaline.

AUSTAME, HOIAME JA HOOLIME ÜKSTEISETST

koolirahu 1

koolirahu 2

koolirahu 3

koolirahu 4