Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Детский сад >
Facebook
Stuudium

График школьного года

2020/2021. Школьные каникулы в учебном году следующие:

1) I vaheaeg 21. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28. veebruar 2021. a;
4) IV vaheaeg 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

Триместры в 2020/2021 учебном году:

I trimester – 01. september 2020 – 27. november 2020
II trimester – 30. november 2019 – 12. märts 2021
III trimester – 15. märts 2021 – 11. juuni 2021

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
4) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
5) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
7) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
8) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
9) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
4) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
5) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
7) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
8) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
9) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

(1) 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

(2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.