Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Детский сад >
Facebook
Stuudium

Попечительный совет

Kolkja Lasteaed-Põhikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja (kohalik omavalitsus), õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu moodustamine ja töö toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud „Peipsiääre valla haridusasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ alusel. Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

Hoolekogu koosseis 2020/2021

Esimees/lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja – Ljudmila Remets

Kooli õppenõukogu esindaja – Irina Orlova

Lasteaia lastevanemate esindaja — Aili Mägi

Lasteaia lastevanemate esindaja — Andrei Murov

Kooli lastevanemate esindaja — Julia Stolbetskaja

Kooli lastevanemate esindaja — Natalja Rästas

Kooli lastevanemate esindaja — Tiina Savostkina

ÕE esindaja – Nikita Kozlov

Vilistlaste esindaja — Juulia Kruglova

Valla esindaja — Viktor Filippov

Kooli toetavate organisatsioonide esindaja — Viktor Filippov