Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Детский сад >
Facebook
Stuudium

Прием учеников

 

 

 

Alates 15.03.21 on Kolkja Lasteaed-Põhikooli võimalik esitada 2020-21 õ-a 1. klassi (varane keelekümblus) astujate lastevanematelt sooviavaldus.

  • 1.klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks
  • 1.klassi astumiseks vajalikud dokumendid saadab lapsevanem e-postiga ning digitaalallkirjastatult aadressil info@kolkja.edu.ee:

avaldus;

Täiendavalt esitab lapsevanem

  • vanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)
  • sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);
  • väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm;
  • lapse koolivalmiduskaart.

Nimekiri vajaminevatest õppevahenditest.

Tekkivate küsimuste korral pöörduge kooli juhtkonna poole tel: 53005130

 

Õpilase vastuvõtmine põhikooli klassidesse (2.–9. klass)