Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Детский сад >
Facebook
Stuudium

Vastuvõtt

Kuidas kooli vastuvõtt toimub?

Kolkja Lasteaed -Põhikooli vastuvõtuavalduse leiad siin. 

Kolkja Lastead-Põhikooli  kooli vastu võetud lapsevanem
  • toetab kooli õppekava üldosas kirjeldatud põhimõtteid ja väärtusi;
  • võtab oma lapse arengu toetamise eest vastutuse;
  • on valmis panustama positiivsetesse ja koostöisetesse suhetesse kodus ja koolis.

 

 

 

Täpsemat infot  saate küsida aadressilt info@kolkja.edu.ee või telefonilt 5300 5130.