Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Детский сад >
Facebook
Stuudium

Поддержка

Logopeed

Logopeedi tööülesanded:

 

HEV koordinaator

HEV koordinaatori põhiülesanne on õpiraskustega ja hariduslike erivajadustega õpilaste ning nende vanemate nõustamine ja abistamine. HEV koordinaator nõustab õpilasi nende erivajadustest tuleneva tugisüsteemi kujundamisel ning rakendamisel. HEV koordinaator töötab koostöös kooli õpetajatega ja spetsialistidega. HEV koordinaator nõustab õpilasi ja nende vanemaid nõustamiskomisjoni poole ning pöörumisel erialaspetsialistide poole.

Kontakt:

Anna Šjuts – anna.sjuts@kolkja.edu.ee.