Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Lasteaed >
Facebook
Stuudium

Õpilasesindus

Kolkja Lasteaed-Põhikooli õpilasesindus on õpilaskonna ametlik, ideoloogiliselt sõltumatu esindusorgan, mis järgib vankumatult oma põhimäärust.

Õpilasesinduse liikmed on valitud esindusse oma klassi õpilaste poolt.

Õpilasesinduse tegevuse eesmärkideks on:

 1. Esindada ja kaitsta kooli õpilaste huve, vajadusi ja seaduslikke õigusi;
 2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele;
 3. tõsta õpilaste vastutust ja kohusetunnet;
 4. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja kooli juhtkonnaga;
 5. arendada koostööd õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahel;
 6. hea seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;
 7. järgida ja arendada kooli traditsioone;
 8. koostöös huvijuhiga korraldada ühisüritusi, konkursse, võistlusi ja leida võimalust vaba aja sisustamiseks.

Õpilasesinduse ülesanneteks on:

 • Selgitada välja õpilaste huvid ja vajadused;
 • esindada õpilasi ja/või kooli erinevatel sündmustel ning struktuurides;
 • koguda ja jagada õpilastele vajalikku teavet;
 • täita teisi õpilasesinduse esimehe poolt seatud ülesandeid.

Õpilasesinduse koosseis 2022/2023. õa

 1. Milana Murova (5. klass)
 2. Marjana Magi (6. klass)
 3. Alisa Buinitska (6. klass)
 4. Regina Kondratjeva (6. klass)
 5. Karolina Kaasik (7. klass)
 6. Ljudmila Jekorjašina (7. klass)  – õpilasesinduse sekretär
 7. Maik Pertsev (9. klass) – õpilasesinduse esimees