Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Lasteaed >
Facebook
Stuudium

Õpilasesindus

Kolkja Lasteaed-Põhikooli õpilasesindus on õpilaskonna ametlik, ideoloogiliselt sõltumatu esindusorgan, mis järgib vankumatult oma põhimäärust.

Õpilasesinduse liikmed on valitud esindusse oma klassi õpilaste poolt.

Õpilasesinduse tegevuse eesmärkideks on:

 1. Esindada ja kaitsta kooli õpilaste huve, vajadusi ja seaduslikke õigusi;
 2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele;
 3. tõsta õpilaste vastutust ja kohusetunnet;
 4. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja kooli juhtkonnaga;
 5. arendada koostööd õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahel;
 6. hea seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;
 7. järgida ja arendada kooli traditsioone;
 8. koostöös huvijuhiga korraldada ühisüritusi, konkursse, võistlusi ja leida võimalust vaba aja sisustamiseks.

Õpilasesinduse ülesanneteks on:

 • Selgitada välja õpilaste huvid ja vajadused;
 • esindada õpilasi ja/või kooli erinevatel sündmustel ning struktuurides;
 • koguda ja jagada õpilastele vajalikku teavet;
 • täita teisi õpilasesinduse esimehe poolt seatud ülesandeid.

Õpilasesinduse koosseis 2023/2024. õa

 1. Karolina Širokova (5. klass)
 2. Kirill Savostkin (5. klass)
 3. Artur Tuzovski (6. klass)
 4. Marjana Magi (7. klass)
 5. Alisa Buinitska (7. klass)
 6. Regina Kondratjeva (7. klass)
 7. Andrei Buinitskiy (8. klass)
 8. Milana Murova (6. klass)  – õpilasesinduse sekretär
 9. Karolina Kaasik (8. klass) – õpilasesinduse esimees

Õpilasesinduse juhendajaks on õpetaja Tatjana Lissova