Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Lasteaed >
Facebook
Stuudium

Akadeemiline kalender

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

I vaheaeg: 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
II vaheaeg: 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
III vaheaeg: 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
IV vaheaeg: 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
V vaheaeg: 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Trimestrid 2022/2023 õppeaastal:

I trimester: 01.09.22-27.11.2022

II trimester: 28.11.22-12.03.2023

III trimester: 13.03.23-13.06.2023

 

I poolaasta: 01.09.2022-22.01.2023

II poolaasta: 23.01.2023-13.06.2023

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
4) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022.a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
4) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.