Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Lasteaed >
Facebook
Stuudium

Hoolekogu

Kolkja Lasteaed-Põhikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja (kohalik omavalitsus), õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu moodustamine ja töö toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud „Peipsiääre valla haridusasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ alusel. Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

Hoolekogu koosseis 2023/2024

1. Olga Tuzovskaja – kooli toetavate organisatsioonide esindaja/hoolekogu esimees
2. Anna Šjuts – põhikooli õppenõukogu esindaja/sekretär
3. Natalja Rožkov – pedagoogilise nõukogu esindaja
4. Juulia Šunina – lasteaia lastevanemate esindaja/ hoolekogu aseesimees
5. Irina Jelizarova – lasteaia lastevanemate esindaja
6.  Viktoria Junkina – kooli lastevanemate esindaja
7.  Galin Bušina – kooli lastevanemate esindaja
8. Andrei Murov – kooli lastevanemate esindaja
9. Ljubov Kaasik – kooli lastevanemate esindaja
10. Karolina Kaasik – õpilasesinduse esindaja
11. Daria Dubinina – põhikooli vilistlaste esindaja
12. Aleksandr Širokov – kooli pidaja esindaja

 

Hoolekogu koosolekute protokollid 2023/2024

Hoolekogu koosoleku protokoll 19.03.24 nr 1-9/3

Hoolekogu koosoleku protokoll 03.01.24 nr 1-9/2

Hoolekogu koosolekute protokollid 2022/2023

Hoolekogu koosoleku protokoll 11.01.23 nr 1-9/1

Hoolekogu koosoleku protokoll 15.12.22 nr 1

Hoolekogu koosolekute protokollid 2021/2022

Hoolekogu koosoleku protokoll 06.09.22 nr.5

Vaata rohkem

 

Hoolekogu koosolekute protokollid 2020/2021

Hoolekogu koosoleku protokoll 30.08.2021

Vaata rohkem