Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Lasteaed >
Facebook
Stuudium

Hoolekogu

Kolkja Lasteaed-Põhikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja (kohalik omavalitsus), õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu moodustamine ja töö toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud „Peipsiääre valla haridusasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ alusel. Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

Hoolekogu koosseis 2021/2022

1. Kaire Roosimäe – põhikooli õppenõukogu esindaja/esimees
2. Anna Šjuts – pedagoogilise nõukogu esindaja/sekretär
3. Riina Groznaja – pedagoogilise nõukogu esindaja
4. Darja Dubinina – lasteaia lastevanemate esindaja
5. Galin Bušina – lasteaia lastevanemate esindaja
6. Alina Širokova – kooli lastevanemate esindaja
7. Andrei Murov – kooli lastevanemate esindaja
8. Julia Stolbetskaja – kooli lastevanemate esindaja
9. Nikita Kozlov – õpilasesinduse esindaja
10. Vladislav Kohtov – põhikooli vilistlaste esindaja
11. Irina Jelizarova – kooli toetavate organisatsioonide esindajad
12. Viktor Filippov – kooli pidaja esindaja

 

Hoolekogu koosolekute protokollid 2021/2022

Hoolekogu koosoleku protokoll 07.12.2021

Vaata rohkem

 

Hoolekogu koosolekute protokollid 2020/2021

Hoolekogu koosoleku protokoll 30.08.2021

Vaata rohkem