Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Lasteaed >
Facebook
Stuudium

Hoolekogu

Kolkja Lasteaed-Põhikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja (kohalik omavalitsus), õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu moodustamine ja töö toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud „Peipsiääre valla haridusasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ alusel. Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

Hoolekogu koosseis 2022/2023

1. Olga Tuzovskaja – kooli toetavate organisatsioonide esindajad/esimees
2. Galin Bušina – lasteaia lastevanemate esindaja/aseesimees
3. Anna Šjuts – põhikooli õppenõukogu esindaja/sekretär
4. Riina Groznaja – pedagoogilise nõukogu esindaja
5. Jekaterina Landzberg – lasteaia lastevanemate esindaja
6. Irina Jelizarova – lasteaia lastevanemate esindaja
7.  Darja Dubinina – kooli lastevanemate esindaja
7. Andrei Murov – kooli lastevanemate esindaja
8. Veera Savostkina – kooli lastevanemate esindaja
9. Maik Pertsev – õpilasesinduse esindaja
10. Alina Širokova – põhikooli vilistlaste esindaja
11. Aleksandr Širokov – kooli pidaja esindaja

Hoolekogu koosolekute protokollid 2022/2023

Hoolekogu koosoleku protokoll 11.01.23 nr 1-9/1

Hoolekogu koosoleku protokoll 15.12.22 nr 1

Hoolekogu koosolekute protokollid 2021/2022

Hoolekogu koosoleku protokoll 06.09.22 nr.5

Vaata rohkem

 

Hoolekogu koosolekute protokollid 2020/2021

Hoolekogu koosoleku protokoll 30.08.2021

Vaata rohkem