Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Lasteaed >
Facebook
Stuudium

Põhikooli õppekava, ainekavad

Kooli õppekava üldosa 30.08.2022

Ainekavad

  • LISA 1 keel ja kirjandus
  • LISA 2 võõrkeeled
  • LISA 3 matemaatika
  • LISA 4 loodusained
  • LISA 5 sotsiaalained
  • LISA 6 kunstiained
  • LISA 7 tehnoloogia
  • LISA 8 kehaline kasvatus
  • LISA 9 ainevaldkond informaatika

 

Kooli lihtsustatud õppekava 26.01.2022

LISA 1 Kolkja Lasteaed- Põhikooli lihtsustatud õppe õppekava

LISA 2 Kolkja Lasteaed- Põhikooli toimetuleku õppe õppekava