Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Lasteaed >
Facebook
Stuudium

Arenguvestlused, rahuloluküsitlused

Rahuloluküsitlused

2021-2022 ja 2022-2023 õa rahuloluküsitluse kokkuvõtete võrdlus

2022-2023 õa rahuloluuuringud

Kolkja Lasteaed-Põhikooli 2022-2023 õa rahuloluküsitluse kokkuvõte

_____________________________

2021-2022 õa rahuloluuuringud

Kolja Lasteaed-Põhikooli õpilaste rahulolu 2021-2022

Kolkja Lasteaed-Põhikooli  kooli pedagoogide rahulolu 2021-2022

Kolkja Lasteaed-Põhikooli kooli lastevanemate rahulolu 2021-2022

Kolkja Lasteaed-Põhikooli  lasteaia lastevanemate rahulolu 2021-2022 (liitrühm Päikesejänkud) 

Kolkja Lasteaed-Põhikooli  lasteaia lastevanemate rahulolu 2021-2022 (liitrühm Sipsikud)

Kolkja Lasteaed-Põhikooli  lasteaia pedagoogide rahulolu 2021-2022 (liitrühm Päikesejänkud)

Kolkja Lasteaed-Põhikooli  lasteaia pedagoogide rahulolu 2021-2022 (liitrühm Sipsikud)

_____________________________

2020-2021 õa rahuloluuuringud

Kolja Lasteaed-Põhikooli õpilaste rahulolu 2020-21

Kolkja Lasteaed-Põhikooli  lasteaia pedagoogide rahulolu 2020-2021

Kolkja Lasteaed-Põhikooli  kooli pedagoogide rahulolu 2020-2021

Kolkja Lasteaed-Põhikooli  lasteaia lastevanemate rahulolu 2020-2021

Kolkja Lasteaed-Põhikooli kooli lastevanemate rahulolu 2019

Kooliga rahulolu  (Innove rahuloluküsitluste tagasiside)Kolkja Lasteaed-Põhikool

 

Arenguvestlused

Lisa 1 (arenguvestluse teemad)

Lisa 2 (1. klass – eneseanalüüs)

Lisa 2 (2.-3. klass – eneseanalüüs)

Lisa 2 (4.-9. klass – eneseanalüüs)

Lisa 3 (1. klass – lapsevanema arvamus)

Lisa 3 (2.-3. klass – lapsevanema arvamus

Lisa 3 (4.-9. klass – lapsevanema arvamus)

Lisa 4 (arenguvestluse kokkuvõte )

Lisa 5 (õpetaja arenguvestluse kokkuvõte)